Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in /home/do572500/www_root/wp-content/themes/optimizer_pro/lib/metabox/core/MetaBox.php on line 404

Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in /home/do572500/www_root/wp-content/themes/optimizer_pro/lib/metabox/core/MetaBox.php on line 2089
Zeleň – ZELEŇ SLOVAKIA

Zeleň

Zeleň Slovakia vznikla 10. 12. 2005 ako pokračovateľ živnosti Ing. Martin Blažek – záhradnícke práce založenej 01.10.1998. Pokračovala vo všetkých predchádzajúcich činnostiach a doplnila ich o ďalšie. Firma sa zaoberá návrhmi, realizáciami a údržbou sadovníckych úprav záhrad, parkov a interiérov, orezmi stromov a kríkov, dodávkou a montážou stavebných prvkov a zimnou údržbou komunikácii a chodníkov. V rámci starostlivosti o záhrady robíme aj údržby bazénov a jazierok.

V súčasnosti sa staráme o  areály v správe GEONu s.r.oPekná cesta – Slanec letná a zimná údržba a  Koliba – Stráže letná a zimná údržba. THS ÚSV SAV – zimná údržba, HOMEPRO s.r.o.  letná a zimná údržba. Vykonávame aj nepravidelnú údržbu napríklad v areáloch firiem Tower automotive a Agrofert Slovakia a.s. – letná údržba. Firma sa ďalej venuje aj údržbe súkromných záhrad, väčšinu ktorých sama realizovala.

Súkromné záhrady sme zrealizovali v Malackách, Lozorne, Stupave, Borinke, Marianke, Záhorskej Bystrici, Lamači, D.N.V., Kramároch, Krasňanoch, Rači, Vajnoroch, Dúbravke, Karlovej vsi, Bratislave – Starom meste, Petržalke, Vrakuni, Podunajských Biskupiciach, Dunajskej Lužnej, Rovinke, Moste pri Bratislave, Ivanke pri Dunaji, Čiernej vode, Jure pri Bratislave, Pezinku a ďalších … až po Žiar nad Hronom.

V rámci našich služieb ponúkame aj údržbu záhrad: vertikutáciu, kosenie hnojenie, chemické ošetrovanie, rezy drevín a živých plotov,  náhradnú a doplnkovú výsadbu drevín ako aj kvetín, likvidáciu biologického odpadu, pravidelnú údržbu o závlahové systému (nastavovanie, zazimovanie a opätovné jarné spustenie).

Ďalej poskytujeme služby s interiérovou zeleňou – dodávka rastlín, presádzanie ako aj ďalšia starostlivosť o kvety. Či už sú pestované hydroponicky alebo klasicky v substráte.

V zimnom období sa zaoberáme zimnou údržbou komunikácii. Realizuje sa pomocou vozidiel (4×4 ) s odhŕňacím pluhom a posypom požadovaným materiálom ( chemická soľ alebo  ekologická soľ ) alebo ručne. Zimnú údržbu vykonávame  na Kolibe ( 3 lokality rôznej veľkosti od 500m2 až po cca 11.000m2 , ďalej v Rači na Peknej ceste 13000m2 a THS SAV … .

Dva roky sme vykonávali údržbu zelene v mestskej časti Bratislava – Staré mesto, ktorá je v správe VEPOSu, ako subdodávateľ pre Inexsys s.r.o.  Jednalo sa o údržbu Grassalkovičovej a Medickej záhrady, okolia Úradu vlády, námestia Slobody, Hviezdoslavovho nám., Kolárovho nám., nábrežia L. Svobodu a Vajanského nábrežia.

Zeleň Slovakia realizovala aj  revitalizáciu okolia areálov  Bratislavskej vodárenskej spoločnosti: ÚČOV Vrakuňa, DRV Petržalka, ČOV Petržalka a VZ Rusovce.

Orezové práce vykonávame prevažne pre Bigboard s.r.o.  Realizujeme dodávky  a údržby závlahových systémov napríklad pre VW Slovakia ako subdodávateľ firmy Hydroideal s.r.o.

Firma vykonala všetky terénne úpravy pri výstavbe 49 rodinných domov v DNV Bratislava pre Presskam s.r.o. ako generálneho investora výstavby.

Strojový park je náležito vybavený na odpovedajúcej úrovni: rotačné kosačky, traktorové kosačky, krovinorezy, motorové píly, vyvetvovacie píly, valník, dodávka, príves, vertikutátory, hrabačka, traktor. Pracujeme výhradne s profesionálnymi značkami ako napríklad Etesia, Tanaka, Solo.

Zeleň Slovakia kladie dôraz na vysokú kvalitu prác, ktoré garantuje odbornosťou svojich zamestnancov – absolventov škôl : SPU Nitra – fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a  Strednej záhradníckej školy v Malinove. Firma však aj ďalej dbá o rozšírenie odbornosti svojich zamestnancov prostredníctvom odborných školení: prác vo výškach, prác s motorovou pílou, prác s plošinou a ďalších.

 

Kontaktná adresa:

Zeleň Slovakia

Višňová 2932/2,

831 01 Bratislava – Nové Mesto